ไวไฟใส่ซิม มีกี่ประเภท?

ในกรณีที่เรา ไม่สามารถติดตั้ง อินเตอร์เน็ตแบบที่ใช้สายไฟเบอร์ จากผู้ให้บริการเน็ตบ้าน เราก็สามรถใช้ ไวไฟเร้าเตอร์ ชนิดใส่ซิม เพื่อทดแทนได้
ซึ่งอุปกรณ์ที่เล่นเน็ตใส่ซิมนั้น เราสามารถแบ่งประเภท ตามลักษณะรูปร่าง และ จุดประสงค์ในการใช้งานได้ 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ 1 คือ 4G Router / เร้าเตอร์ใส่ซิม / 4G CPE
  – อย่างน้อยๆ ก็จะควรจะต้องมีรูเสียบสายแลน
  – บางรุ่นก็จะไม่มีเสา บางรุ่นก็จะมีเสา บางรุ่นก็สามารถที่จะ ต่อสายอากาศภายนอกได้
  – บางรุ่นก็สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ สำรองได้
  – บางรุ่นก็สามารถที่จะ เสียบจ่ายไฟ ด้วยสาย Micro USB ได้
  – มีความเสถียร และ ประสิทธิภาพที่ ดีที่สุด (เมื่อเทียบในะดับราคาเดียวกัน)
  – จะมีการแบ่ง เป็นเกรด ผู้ใช้งานตามบ้าน (หรือ ออฟฟิต เล็กๆ) และ เกรด ที่ใช้งานระดับอุตสาหกรรม หรือ Bussiness Grade
 • ประเภทที่ 2 Pocket WiFi / WiFi Hotspot / WiFi / Mi-Fi
  – สามารถพกพาได้ เพราะมีขนาดเล็ก และ มีแบตเตอรี่ในตัว
  – บางรุ่น ก็สามารถที่จะต่อเสาอากาศภายนอกได้
  – บางรุ่น สามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ได้ บางรุ่นก็ถอดไม่ได้
  – บางรุ่นก็มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน , บางรุ่นก็มีแค่ไฟ LED แสดงสถานะ
  – ปล่อยเป็นไวไฟ ออกมาได้อย่างเดียว ไม่มีรูเสียบสายแลน
  – ความเสถียร และ ประสิทธิภาพเป็นรอง 4G Router แต่เหนือกว่า ชนิด Aircard (เมื่อเทียบในะดับราคาเดียวกัน)
 • ประเภทที่ 3 คือ Aircard
  _ จะต้องใช้งานคู่กับ PC ไม่สามารถ ทำงานเดียวๆ ตัวเดียวได้
  – การเชื่อมต่อส่วนใหญ่ จะเป็นการเชื่อมต่อด้วย USB … มีบ้างส่วนน้อย ที่จะเชื่อมต่อด้วยมาตราฐานอื่นๆ เช่น PCMCIA หรือ แบบที่ฝังเข้าไปในตัวเมนบอร์ด
  – มีความเสถียร และ ประสิทธิภาพน้อยที่สุด (เมื่อเทียบในะดับราคาเดียวกัน)

ดูคลิปอธิบายเต็มได้จากด้านล่างครับ


คุยกับแอดมินร้าน