สอนการตั้งค่าโรมมิ่ง Pocket WiFi รุ่น แบตเตอรี่ 6800mAh

เนื่องจากค่ายมือถือ ในเมืองไทย AIS DTAC TRUE NT MyByCAT มีการใช้สัญญาณ 3G 4G ร่วมกันในหลายๆพื้นที่ (หรือ เรียกว่า การทำโรมมิ่ง) …. ซึ่งตัว Pocket WiFi ตัวนี้ ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน บางครั้ง มันไม่ได้ทำการเปิดโรมมิ่งมาให้ตั้งแต่ต้น …. คลืปนี้ จึงสอนการเข้าไปเปิดโรมมิ่ง เพื่อ ให้ซิมที่เราใส่เข้าไป ทำงานได้ทุกๆคลื่นความถี่

การตั้งค่าในตัวอย่างเราจะใช้ มือถือ แอนดรอยส์ เข้าไปตั้งค่า ซึ่งหาก เราจะใช้ Iphone หรือ แท็บเล็ต หรือ Notebook ตั้งค่าก็ได้ ไม่แตกต่างกัน

แอดมิน

21 ต.ค. 2023
1 2 4
คุยกับแอดมินร้าน