TENDA รุ่น AC23 การรีเซ็ท ล้างค่าเพื่อกลับคืนสูงค่าที่มาจากโรงงาน

โดยปกติ ถ้าเราไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น อาจจะลืมรหัส Admin หรือ อาจจะลืมรหัสไวไฟ ของเจ้าตัว TENDA AC23 ตัวนี้ … เราก็จะสามารถที่จะทำการล้างค่าต่างๆที่เราได้ตั้งค่าไปก่อนหน้านี้ ให้กลับคืนค่าที่มีมากจากโรงงาน หรือ เราเรียกว่า Factory Reset

สามารถทำได้โดยการ เสียบปลั๊กตามปกติ แล้ว เราก็ไปกดปุ่ม Reset (RST) ค้างไว้เป็นเวลา ประมาณ 15 วินาที หลังจากนั้นก็ปล่อยนิ้ว

เครื่องจะทำการรีบู้ทตัวเอง 1 รอบ ….. เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างค่าครับ

คุยกับแอดมินร้าน