การเปลี่ยนชื่อไวไฟ Tenda รุ่น O1

โดยปกติตัวส่งไวไฟระยะไกล Tenda รุ่น O1 ที่ส่งจากทางร้านไปนั้น ทางร้านจะตั้งค่าไปให้แล้ว คือ ชื่อ WiFI (SSID) Tenda_O1 ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน ชื่อ และ รหัสไวไฟ ได้ โดยใช้ Notebook หรือ Computer ผ่านสายแลน
โดยขั้นตอนคร่าวๆ มีดังนี้
1) ตั้งค่า ตัวส่ง Tenda O1
1.1) เปลี่ยนหมายเลขไอพี ของ Notebook หรือ Computer เป็นไอพี วง 2 เช่น 192.168.2.99

1.2) เสียบสายแลนตัวส่ง Tenda O1 แล้ว ใช้บร้าวเซอร์ ไปที่ 192.168.2.1

1.3) ใส่ User และ Password เป็น admin admin


1.4) ไปที่ Menu Quick Setup ติ๊กเลือก AP Mode (NVR Side) แล้ว Next


1.5) ช่อง SSID (Wireless Network Name) ให้เราตั้งชื่อไวไฟที่ต้องการ
1.6) Encryption Algorithm ให้ติ๊กเลือก TKIP&AES
1.7) Key ให้ใส่รหัสไวไฟ ที่ต้องการ แล้ว Next แล้ว Save หลังจากนั้น ตัวส่ง Tenda O1 จะ reboot ตัวเอง เป็นอันเสร็จสิ้น ในการตั้งค่าฝั่งตัวส่ง2) ตั้งค่า ตัวรับ Tenda O1
2.1) เสียบสายแลนตัวรับ Tenda O1 แล้ว ใช้บร้าวเซอร์ ไปที่ http://192.168.2.2


2.2) ใส่ User และ Password เป็น admin admin


2.3) ไปที่ Menu Quick Setup ติ๊กเลือก Client Mode (IP Camera Side) แล้ว Next


2.4) เลือกไวไฟ ที่ส่งมาจากตัวส่ง แล้ว Next


2.5) ในช่อง Key ให้ใส่รหัสไวไฟ จากตัวส่ง แล้ว Next


2.6) ช่องตั้งค่า ไอพี ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ แล้ว Next


2.7) Next อีกครั้ง ตัวรับ Tenda O1 จะ Reboot ตัวเอง 1 รอบ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


ตรวจสอบสถานะไฟ ของตัวส่ง และ ตัวรับจะต้องมีสถานะ ดังนี้

สถานะไฟสัญญาณ ของ ตัวรับ และ ตัวส่ง Tenda O1

สถานะไฟการทำงานที่ ปกติ
1) ดวงไฟสามดวงล่างสุด (LED1,2,3) ฝั่งตัวส่ง จะต้องติดค้าง และ ตัวรับ (LED1,2,3) จะต้องกระพริบ….ถ้ากระพริบ 3 ดวง แสดงว่า เชื่อมต่อได้ความแรงดีเยี่ยม และ ถ้ากระพริบ 1 ดวง แสดงว่าเชื่อมต่อได้อ่อน (แต่ยังเชื่อมต่อได้)
…. แต่ถ้า LED1,2,3 ไม่มีดวงใดติดสักดวงเลย แสดงว่า การเชื่อมต่อระหว่าง ตัวส่ง – ตัวรับ ไม่สมบูรณ์

2) ตัวส่ง จะปล่อยไวไฟ ออกมาที่ชื่อ Tenda_O1 และ มีรหัส 11223344 เมื่อเราเกาะไวไฟ ตัวนี้ในระยะไม่เกิน ไม่เกิน 50เมตร ด้วยมือถือ มันจะต้องออกเน็ตได้ …. ถ้าออกไม่ได้ ให้ตรวจการเชื่อมต่อด้วยสายแลน ระหว่าง เร้าเตอร์ ต้นทาง กับ ตัวส่ง

3) การที่ ดวงไฟ LED1,2,3 ฝั่งตัวส่งติดค้าง และ ดวงไฟ LED1,2,3 ตัวรับ กระพริบ เป็นการแสดงให้เรารู้ว่า การเชื่อมต่อ ระหว่างตัวรับ กับตัวส่ง สมบูรณ์แล้ว…. แต่ไม่ได้หมายความว่า การเชื่อมต่อ ระหว่าง เร้าเตอร์ต้นทาง กับ เร้าเตอร์ปลายทาง สมบูรณ์ด้วยหรือไม่? … หากตัวไฟของฝั่งตัวส่งติดค้าง และ ตัวรับกระพริบ แล้วเน็ตใช้งานไม่ได้ ให้ไปตรวจสอบ ตรงส่วนอื่นๆ (ไม่ต้องไปปรับแต่ง ตัวรับ ตัวส่ง…เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด)

คุยกับแอดมินร้าน