การรีเซ็ทคืนค่าโรงงาน ตัวขยายไวไฟ Pixlink AC05 ผ่านสายแลน

บางกรณีที่เราไม่สามารถที่จะ ล้างค่ากลับคืนค่าโรงงานโดยการกด ปุ่มรีเซ็ทที่อยู่ข้างๆตัวอุปกรณ์ได้ เช่น ปุ่มสวิตซ์มันเสีย กดค้างอย่างไร มันก็ไม่ล้างค่าให้เราได้ เราจะต้องทำการล้างค่า ด้วยวิธีอื่น เช่น การล้างค่า ผ่านเมนู ที่อยู่ในตัวมันผ่าน พีซี โดยการเชื่อมต่อด้วยสายแลน
เรามาเริ่มกันเลยครับ

อันดับแรก เสียบสายแลน ระหว่าง พีซีของเรา กับรูสายแลนของเจ้าตัว Pixlink AC05 ตัวนี้ รูสายแลนเราจะไปเสียบที่รูไหนก็ได้ แต่ จากตัวอย่างผู้เขียนเสียบรูที่อยู่ด้านขวานะครับ ข้อสังเกตุคือ เมื่อเราเสียบแล้ว ดวงไฟสถานะของมัน ควรจะต้องติดขึ้นมา หากไม่ติดแสดงว่า สายแลน หรือ การเชื่อมต่อระหว่าง Pixlink กับ พีซีของเรา มีปัญหา

หลังจากนั้น ไปทำที่ พีซีของเรา โดยไปที่ เมนู Control Panel –> Network and Internet –> Network Connection
ในพีซีของเรา เราอาจจะเห็น ไอค่อนหลายตัว แต่ให้เราไปที่ ในส่วนที่เป็น Ethernet (ซึงก็คือ การเชื่อมต่อด้วยสายแลน)
แล้วไปคลิ๊กขวา ที่ไอค่อนนั้น แล้วไปที่ Properties

แล้วไปดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4)

แล้วตั้งค่า หมายเลข IP Address , Subnet mask และ Preferred DNS Server ตามรูป แล้ว กด OK

หลังจากนั้น ก็มาเปิดบร้าวเซอร์ แล้วพิมพ์ myrepeater.net

เราก็จะสามารถเข้ามา หน้าการตั้งค่า ของเจ้า Pixlink AC05 ตัวนี้ได้

ไปคลิ๊กที่ Advance –> System –> Load default –> Load Default

กด Apply อีกครั้งนึง แล้วรอให้ครบ 100%

เมื่อครบ 100% แล้ว เราก็ไป ดูชื่อไวไฟ หาก การล้างค่า ทำได้สำเร็จ ชื่อไวไฟ ของเจ้าตัว Pixlink AC05 ตัวนี้ ก็จะกลับมาเป็น ชื่อเดิมๆจากโรงงาน คือ Wireless-AC_5G และ Wireless-AC_2G

หลังจากนั้น เราก็เริ่มไปตั้งค่า ตามขั้นตอนปกติ ต่อไปได้เลยครับ

คุยกับแอดมินร้าน