การล้างค่าให้กลับคืนค่าที่มาจากโรงงาน ไวไฟเร้าเตอร์ Tenda รุ่น F3

1) เสียบปลั๊กตามปกติ
2) กดปุ่ม RST (Reset) ค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วปล่อย
3) เสร็จสิ้นการล้างค่า

คุยกับแอดมินร้าน