POCKET WIFI สอนการบังคับให้เกาะ 3G หรือ 4G เท่านั้น

โดยปกติ pocket ไวไฟตัวนี้มัน จะมีค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ว่า
หากตัวมันเจอสัญญาณ 3G หรือ 4G มันจะเลือกเกาะสัญญาณตามที่มันได้รับแรงที่สุด โดยอัตโนมัติ
….หากเราไปใช้งาน ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณทั้งสอง ได้ที่มีความแรงใกล้เคียงกัน
มันจะ สัญญาณเครือข่าย โดยอัตโนมัติ ซึ่งมันจะส่งผลให้การใช้งาน อินเตอร์เน็ตไม่ราบรื่น เน็จจะขาดหายไป เป็นระยะๆ
เราจึงต้องไปแก้ไข ให้เจ้า Pocket WiFi ตัวนี้ ให้บังคับ ทำการเกาะสัญญาณตัวใดตัวนึงโดยเฉพาะ ไม่ให้ มีการเลือกการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแล้ว

โดยวิธีการตามคลิปดังนี้

คุยกับแอดมินร้าน