การตั้งค่า ตัวส่งไวไฟระยะไกล 500 เมตร Tenda รุ่น O1

  1. ตั้งหมายเลขไอพี ของ Notebook คือ คอมพิวเตอร์ ให้เป็น วง 2 เช่น 192.168.2.99 (ยกเว้น หมายเลข 192.168.2.1 และ 192.168.2.2) ….. วิธีการตั้งค่า ไอพี คลิ๊ก ตามลิ้งนี้ นะครับ
    สำหรับ Windows 10
    สำหรับ Windows 11
  2. เสียบสายแลน ระหว่าง Notebook หรือ คอมพิวเตอร์ กับ ตัวส่ง ของ Tenda O1

3. เปิดบร้าวเซอร์ แล้ว พิมพ์ 192.168.2.1 แล้ว Enter

4. จะปรากฏตามรูปด้านล่าง ช่อง user ให้ใส่ admin ช่อง password ก็พิมพ์ admin หลังจากนั้น กด Login

5. เร้าจะเจอหน้าแรก คือ หน้าที่อยู่ในเมนู Quick Setup ให้เราเลือกเป็น AP Mode

6. ในช่อง SSID ให้เราตั้งชื่อไวไฟ ที่จะปล่อยออกมา จากตัวอย่างจะตั้งชื่อ เป็น Tenda_O1 , ในช่อง Encryption Algorithm ให้ติ๊ก TKIP&AES และ ในช่อง Key ให้ตั้งตามที่เราต้องการ จากตัวอย่าง ทางผู้เขียนจะตั้งเป็น 11223344 ตามรูปด้านล่าง

7. กด Save

8. หลังจากนั้น เครื่องจะ Reboot ตัวเอง ให้เรา รอประมาณ 2 นาที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

9. ต่อไป เราก็ย้ายไปเสียบสายแลน ที่ตัวรับ (ส่วนตัวส่ง ก็เสียบปลั๊กไฟ ไว้เหมือนเดิมนะครับ เราแค่ถอดสายแลน ออกมา เท่านั้น)

10. แล้ว เปิดบร้าวเซอร์ แล้วพิมพ์ 192.168.2.2 ช่อง User และ Password คือ admin admin เหมือนเดิม

11. มันจะขั้นหน้า Quick Setup เหมือนเดิม ให้เลือก Client mode แล้ว Next

12. มันจะทำการ แสกนหา สัญญาณไวไฟ สักครู่นึง ให้เราเลือก ไวไฟ จากตัวส่ง ซึ่งจากตัวอย่าง ผู้เขียน ได้ตั้งค่า ตัวส่ง ให้มี WiFi ที่ชื่อ Tenda_O1 ซึ่ง เราก็เลือก ตัวนี้ หลังจากนั้น ก็กด Next

13. มันจะขึ้นให้เรา ใส่รหัส … ซึ่งรหัส ของตัวส่ง ทางผู้เขียน ก็ตั้งรหัสไป เป็น 11223344 ซึ่ง หาก ลูกค้าตั้งเป็นอย่างอื่นๆ ก็ใส่ให้ถูกนะครับ สำคัญมากๆ

14. กด Next อีกครั้งนึง

15. กด Save

16. ตัวรับ มันจะ Reboot อีกครั้งนึง

17. เมื่อ ถึงขั้นตอนนี้ ให้สังเกตุ ดวงไฟ สัญญาณ 3 ดวง ของ ตัวรับ มันจะ ต้องกระพริบ เป็นการ ยืนยัน ว่า ตัวรับ สามารถ เชื่อมต่อ กับ ตัวส่งได้แล้ว

—- จบการ เปลี่ยน ชื่อ และ รหัสไวไฟ ของ ชุด รับ ส่ง สัญญาณไวไฟ ระยะไกล ยี่ห้อ Tenda รุ่น O1 ครับ —

คุยกับแอดมินร้าน