รายการหมายเลขไอพี เซอร์เว่อร์ เกมส์ PUBG ที่ติดตั้งอยู่ทั่วทั้งโลก

ซึ่งเกมส์ PUBG นั้นเป็นเกมส์ที่นิยมเล่นกันทั้งโลก เค้าจึงต้องมีการติดตั้ง Server ให้กระจายไปให้ทั่วทุกภูมิภาค
โดยใช้บริการคราวด์ เวอร์เวอร์ของค่า Amazon (AWS) AWS (Amazon Web Services)

ซึ่งทางเราได้ไปหาข้อมูลของหมายเลขไอพีของเซอร์เหล่านั้น ซึ่งขอย้ำนะครับว่า หมายเลขไอพีที่ให้มานั้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่ให้บริการเกมส์ PUBG แต่ เป็นหมายเลขไอพีของ AWS ซึ่งเราคาดการณ์ว่า มันก็ต้องอยู่ในลิสเซอร์ต่างๆเหล่านี้ บ้างหละ
– this company provides PUBG servers. Not all of them uses in a game, but there is full Server – IP list. Maybe this info can be useful for you:

US EAST – North Virginia
us-east-1 – 23.23.255.255
us-east-1 – 34.192.0.54
us-east-1 – 34.224.0.252
us-east-1 – 50.17.255.254
us-east-1 – 50.19.255.254
us-east-1 – 52.1.255.254
us-east-1 – 52.2.0.2
us-east-1 – 52.7.255.255
us-east-1 – 52.20.63.253
us-east-1 – 52.45.127.254
us-east-1 – 52.54.63.252
us-east-1 – 52.70.63.252
us-east-1 – 52.72.63.252
us-east-1 – 52.86.63.252
us-east-1 – 52.90.63.252
us-east-1 – 52.200.255.254
us-east-1 – 54.80.0.2
us-east-1 – 54.84.0.3
us-east-1 – 54.86.63.252
us-east-1 – 54.88.0.3
us-east-1 – 54.89.0.3
us-east-1 – 54.90.0.3
us-east-1 – 54.92.128.2
us-east-1 – 54.144.0.2
us-east-1 – 54.152.63.252
us-east-1 – 54.156.0.0
us-east-1 – 54.160.0.2
us-east-1 – 54.164.63.252
us-east-1 – 54.166.0.2
us-east-1 – 54.172.63.252
us-east-1 – 54.174.0.2
us-east-1 – 54.196.0.1
us-east-1 – 54.198.0.1
us-east-1 – 54.205.255.255
us-east-1 – 54.208.0.1
us-east-1 – 54.210.63.252
us-east-1 – 54.221.214.221
us-east-1 – 54.225.110.215
us-east-1 – 54.226.0.1
us-east-1 – 54.235.236.60
us-east-1 – 54.236.0.0
us-east-1 – 54.240.8.0
us-east-1 – 54.240.49.254
us-east-1 – 54.243.255.254
us-east-1 – 67.202.0.5
us-east-1 – 72.44.32.8
us-east-1 – 75.101.163.105
us-east-1 – 107.22.255.255
us-east-1 – 174.129.0.31
us-east-1 – 184.72.92.4
us-east-1 – 184.72.255.254
us-east-1 – 184.73.173.231
us-east-1 – 204.236.238.4

US EAST – Ohio
us-east-2 – 13.58.0.253
us-east-2 – 52.14.64.0
us-east-2 – 52.15.55.0

US WEST – North California
us-west-1 – 13.56.63.251
us-west-1 – 50.18.56.1
us-west-1 – 52.8.191.254
us-west-1 – 52.9.63.252
us-west-1 – 52.52.63.252
us-west-1 – 54.67.63.253
us-west-1 – 54.151.0.2
us-west-1 – 54.153.63.252
us-west-1 – 54.176.64.1
us-west-1 – 54.183.64.3
us-west-1 – 54.193.0.3
us-west-1 – 54.215.0.1
us-west-1 – 54.219.127.255
us-west-1 – 54.241.127.255
us-west-1 – 184.72.56.36
us-west-1 – 184.169.255.254
us-west-1 – 204.236.129.206

US WEST – Oregon
us-west-2 – 34.208.63.251
us-west-2 – 35.160.63.253
us-west-2 – 50.112.120.53
us-west-2 – 52.10.63.252
us-west-2 – 52.13.255.255
us-west-2 – 52.24.63.252
us-west-2 – 52.32.63.252
us-west-2 – 52.36.0.2
us-west-2 – 52.43.255.254
us-west-2 – 52.88.0.2
us-west-2 – 54.68.63.252
us-west-2 – 54.70.0.12
us-west-2 – 54.148.0.2
us-west-2 – 54.184.0.3
us-west-2 – 54.186.0.3
us-west-2 – 54.188.0.0
us-west-2 – 54.190.0.0
us-west-2 – 54.191.63.252
us-west-2 – 54.200.0.1
us-west-2 – 54.202.0.1
us-west-2 – 54.212.0.0
us-west-2 – 54.214.0.1
us-west-2 – 54.218.4.254
us-west-2 – 54.240.24.0
us-west-2 – 54.240.63.254
us-west-2 – 54.244.128.1
us-west-2 – 54.245.127.255

US WEST – GovCloud
us-gov-west-1 – 52.222.9.163

US WEST – Central
ca-central-1 – 35.182.0.251
ca-central-1 – 52.60.50.0

EU – Ireland
eu-west-1 – 34.248.60.213
eu-west-1 – 46.51.178.50
eu-west-1 – 46.137.120.1
eu-west-1 – 46.137.191.254
eu-west-1 – 52.16.0.2
eu-west-1 – 52.19.0.2
eu-west-1 – 52.30.63.252
eu-west-1 – 52.48.63.252
eu-west-1 – 52.215.255.254
eu-west-1 – 54.72.255.252
eu-west-1 – 54.73.0.1
eu-west-1 – 54.74.0.1
eu-west-1 – 54.76.0.3
eu-west-1 – 54.78.0.3
eu-west-1 – 54.154.63.252
eu-west-1 – 54.155.0.1
eu-west-1 – 54.170.248.3
eu-west-1 – 54.171.63.252
eu-west-1 – 54.194.255.254
eu-west-1 – 54.216.0.1
eu-west-1 – 54.220.0.0
eu-west-1 – 54.228.250.251
eu-west-1 – 54.229.0.1
eu-west-1 – 54.240.0.0
eu-west-1 – 54.240.56.254
eu-west-1 – 54.246.127.255
eu-west-1 – 54.247.127.254
eu-west-1 – 79.125.120.9
eu-west-1 – 176.34.127.254
eu-west-1 – 176.34.255.255
eu-west-1 – 185.48.120.66

EU – Frankfurt
eu-central-1 – 35.156.63.252
eu-central-1 – 52.28.63.252
eu-central-1 – 52.29.63.252
eu-central-1 – 52.57.255.254
eu-central-1 – 52.58.63.252
eu-central-1 – 54.93.32.2
eu-central-1 – 54.93.162.162
eu-central-1 – 52.57.67.93
eu-central-1 – 52.28.34.137
eu-central-1 – 52.57.67.93
eu-central-1 – 52.57.169.116
eu-central-1 – 52.59.68.3
eu-central-1 – 52.57.168.131
eu-central-1 – 35.157.61.251
eu-central-1 – 52.57.241.171
eu-central-1 – 52.29.125.80
eu-central-1 – 52.58.95.114
eu-central-1 – 35.157.61.4

EU – London
eu-west-2 – 35.176.0.252
eu-west-2 – 52.56.34.0

ASIA PACIFIC – Tokyo
ap-northeast-1 – 13.112.63.251
ap-northeast-1 – 46.51.255.254
ap-northeast-1 – 52.68.63.252
ap-northeast-1 – 52.192.63.252
ap-northeast-1 – 52.196.63.252
ap-northeast-1 – 54.64.0.2
ap-northeast-1 – 54.92.0.2
ap-northeast-1 – 54.95.0.2
ap-northeast-1 – 54.150.0.255
ap-northeast-1 – 54.168.0.2
ap-northeast-1 – 54.178.0.2
ap-northeast-1 – 54.199.127.255
ap-northeast-1 – 54.238.0.0
ap-northeast-1 – 54.248.127.254
ap-northeast-1 – 54.250.128.0
ap-northeast-1 – 103.4.10.139
ap-northeast-1 – 175.41.248.202
ap-northeast-1 – 176.32.95.254
ap-northeast-1 – 176.34.56.254

ASIA PACIFIC – Seoul
ap-northeast-2 – 13.124.63.251
ap-northeast-2 – 52.78.63.252
ap-northeast-2 – 52.79.52.64

ASIA PACIFIC – Singapore
ap-southeast-1 – 13.228.0.251
ap-southeast-1 – 46.51.216.14
ap-southeast-1 – 46.137.255.254
ap-southeast-1 – 52.74.0.2
ap-southeast-1 – 52.76.0.2
ap-southeast-1 – 52.76.191.252
ap-southeast-1 – 52.77.63.252
ap-southeast-1 – 52.221.255.252
ap-southeast-1 – 54.151.128.2
ap-southeast-1 – 54.169.0.2
ap-southeast-1 – 54.169.191.253
ap-southeast-1 – 54.179.0.2
ap-southeast-1 – 54.179.191.252
ap-southeast-1 – 54.251.63.255
ap-southeast-1 – 54.254.128.1
ap-southeast-1 – 54.255.0.2
ap-southeast-1 – 122.248.255.254
ap-southeast-1 – 175.41.146.190

ASIA PACIFIC – Sydney
ap-southeast-2 – 13.54.63.252
ap-southeast-2 – 52.62.63.252
ap-southeast-2 – 52.64.63.253
ap-southeast-2 – 52.64.191.252
ap-southeast-2 – 52.65.63.252
ap-southeast-2 – 54.66.0.2
ap-southeast-2 – 54.66.191.252
ap-southeast-2 – 54.79.127.252
ap-southeast-2 – 54.153.191.252
ap-southeast-2 – 54.206.127.254
ap-southeast-2 – 54.206.128.2
ap-southeast-2 – 54.252.88.8
ap-southeast-2 – 54.253.0.1

ASIA PACIFIC – Mumbai
ap-south-1 – 13.126.0.252
ap-south-1 – 35.154.63.252
ap-south-1 – 52.66.66.2

SOUTH AMERICA – Sao Paulo
sa-east-1 – 52.67.255.254
sa-east-1 – 54.94.0.66
sa-east-1 – 54.94.191.252
sa-east-1 – 54.207.127.254
sa-east-1 – 54.232.127.254
sa-east-1 – 54.233.127.252
sa-east-1 – 54.233.192.0
sa-east-1 – 54.240.16.0
sa-east-1 – 177.71.255.255

คุยกับแอดมินร้าน