สอนตัวขยายไวไฟ Tenda รุ่น A12 เมนูอังกฤษ

  1. เสียบปลั๊ก
  2. เปิดบร้าวเซอร์ แล้ว พิมพ์ 192.168.0.254 หรือ re.tenda.cn
  3. จะมีหน้า แสดงสัญญาณไวไฟ ที่อยู่รอบๆตัวมัน
  4. ให้เราเลือกไวไฟ ที่เราต้องการจะขยายสัญญาณ
  5. ใส่รหัสไวไฟ ต้นทางให้ถูกต้อง *** สำคัญมาก***
  6. ตั้งชื่อไวไฟ ตัวใหม่ที่เราต้องการ จากตัวอย่างจะตั้งชื่อ Tenda-A12
  7. เครื่องจะรีบู้ท 1 รอบ
  8. จะมีไวไฟ ชื่อใหม่ให้เราใช้งาน ได้เลย
คุยกับแอดมินร้าน