การเปลี่ยน ชื่อ และ รหัสไวไฟ Tenda F3 ในโหมด AP

โดยปกติ หากลูกค้า ซื้อ WiFi Router ที่ ทางร้านตั้งค่าให้ไปเป็น AP (Access Point) ทางร้านจะตั้งชื่อไวไฟ (หรือ SSID) เป็น Tenda_F3 และ มีรหัสเป็น 11223344

แต่หากลูกค้า จะเปลี่ยน ชื่อ และ รหัสไวไฟ เป็นของตัวเอง ก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. เกาะสัญญาณไวไฟ จากตัว Tenda F3 ตัวนี้ ย้ำนะครับ ถ้าไปเกาะไวไฟ ที่ตัวอื่นๆ จะทำขั้นตอนถัดไปไม่ได้
  2. ใช้บร้าวเซอร์ (จากตัวอย่าง จะใช้ Google Chrome) แล้วเข้าไปที่ http://tendawifi.com
  3. ช่อง WIFI Name ตั้งชื่อไปได้เลย ส่วน WiFi Password ก็กำหนดรหัสที่ต้องการไปได้เลย
  4. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
คุยกับแอดมินร้าน