การเพิ่มประสิทธิภาพ Tenda O1 โดยการเปลี่ยนอะแดปเตอร์

โดยปกติ DC Adapter ที่ทางโรงงานให้มาในกล่องนั้น จะเป็นขนาด 9V 0.6 A ซึ่ง เราสามารถเปลี่ยนไปใช้ Adapter ขนาด 12V 2A เพื่อเพิ่มกำลังส่ง ของทั้งสองอุปกรณ์ได้ (ตัวรับ – ตัวส่ง)

อะแดปเตอร์เดิมๆจากโรงงาน DC9V 0.6A

อะแดปเตอร์ 12V 2A ที่เราสามารถใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์ ตัวรับ-ตัวส่ง

คุยกับแอดมินร้าน